Numer
131/XI/2019
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4104
Data ogłoszenia
3 czerwca 2019 r.
Data wejścia w życie
18 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 153 MB]
Uzasadnienie [pdf - 149 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 44 MB]
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)