Numer
161/XII/2019
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5233
Data ogłoszenia
11 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
26 lipca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2000 KB]
Uzasadnienie [pdf - 223 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2026 KB]
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)