Numer
165/XII/2019
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5200
Data ogłoszenia
10 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
25 lipca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 181 KB]
Uzasadnienie [pdf - 70 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 180 KB]
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)