Numer
139/XI/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
186 poz. 3478
Data ogłoszenia
24 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
8 września 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Publikacja: 22 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 9 lipca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)