Numer
155/XI/2011
Data sesji
Dotyczy
Nazwy skrzyżowania typu rondo "Rondo Pod Zegarem"
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
186 poz. 3480
Data ogłoszenia
24 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
8 września 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Publikacja: 22 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)