Numer
168/XIV/2011
Dotyczy
Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
276 poz. 4629
Data ogłoszenia
22 listopada 2011 r.
Data wejścia w życie
7 grudnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • organizacje związkowe działajace w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika
Zmienia/uchyla
Publikacja: 21 września 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)