Numer
184/XV/2011
Dotyczy
Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
325 poz. 5670
Data ogłoszenia
22 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 19 października 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)