Numer
185/XV/2011
Dotyczy
Zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Kategorie
  • Regulaminy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
325 poz. 5671
Data ogłoszenia
22 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 19 października 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 11 maja 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)