Numer
186/XV/2011
Dotyczy
Dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
325 poz. 5672
Data ogłoszenia
20 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
4 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Publikacja: 19 października 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)