Numer
187/XV/2011
Dotyczy
Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
325 poz. 5673
Data ogłoszenia
22 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 19 października 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)