Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
202/XVI/2011
Dotyczy
Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
377
Data ogłoszenia
20 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie
4 lutego 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Publikacja: 23 listopada 2011 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)