Numer
215/XVI/2011
Dotyczy
Zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
383
Data ogłoszenia
20 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie
4 lutego 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Publikacja: 23 listopada 2011 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)