Numer
227/XVII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
665
Data ogłoszenia
6 lutego 2012 r.
Data wejścia w życie
21 lutego 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja: 21 grudnia 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 12 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)