Numer
695/XLVII/2010
Data sesji
Dotyczy
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wolnej w Rybniku
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
57 poz.908
Data ogłoszenia
2 kwietnia 2010 r.
Data wejścia w życie
17 kwietnia 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa