Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
699/XLVIII/2010
Data sesji
Dotyczy
zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
99 poz. 1603
Data ogłoszenia
2 czerwca 2010 r.
Data wejścia w życie
17 czerwca 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty