Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
701/XLVIII/2010
Data sesji
Dotyczy
Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części.
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
81 poz. 1302
Data ogłoszenia
7 maja 2010 r.
Data wejścia w życie
22 maja 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej