Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
702/XLVIII/2010
Data sesji
Dotyczy
Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
81 poz. 1303
Data ogłoszenia
7 maja 2010 r.
Data wejścia w życie
22 maja 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej