Numer
717/XLIX/2010
Data sesji
Dotyczy
Sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom w sprawie: zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
74 poz. 1213
Data ogłoszenia
28 kwietnia 2010 r.
Data wejścia w życie
13 maja 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla