Numer
726/LI/2010
Data sesji
Dotyczy
Zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
131 poz.2168
Data ogłoszenia
20 lipca 2010 r.
Data wejścia w życie
4 sierpnia 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla