Numer
727/LI/2010
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statut Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 699/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
99 poz. 1604
Data ogłoszenia
2 czerwca 2010 r.
Data wejścia w życie
17 czerwca 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla