Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
728/LI/2010
Data sesji
Dotyczy
Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
123 poz.1994
Data ogłoszenia
7 lipca 2010 r.
Data wejścia w życie
22 lipca 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty