Numer
729/LI/2010
Data sesji
Dotyczy
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenów
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
131 poz. 2169
Data ogłoszenia
20 lipca 2010 r.
Data wejścia w życie
20 sierpnia 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla