Numer
732/LI/2010
Data sesji
Dotyczy
Zmian w uchwale dotyczącej podziału miasta na obwody głosowania
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
103 poz. 1696
Data ogłoszenia
r.
Data wejścia w życie
r.
Podmiot opiniujący
Brak