Numer
745/LII/2010
Data sesji
Dotyczy
Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części.
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
162 poz. 2661
Data ogłoszenia
26 sierpnia 2010 r.
Data wejścia w życie
10 września 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla