Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
746/LII/2010
Data sesji
Dotyczy
Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
162 poz. 2662
Data ogłoszenia
26 sierpnia 2010 r.
Data wejścia w życie
10 września 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla