Numer
754/LII/2010
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy skwerowi imienia ks. dr Marka Drogosza
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
162 poz.2664
Data ogłoszenia
26 sierpnia 2010 r.
Data wejścia w życie
10 września 2010 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak