Numer
762/LIII/2010
Data sesji
Dotyczy
Nazw skrzyżowań typu rondo
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
182 poz. 2872
Data ogłoszenia
13 września 2010 r.
Data wejścia w życie
28 września 2010 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty