Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
772/LV/2010
Dotyczy
Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Rybnika w 2010 r.
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
245 poz.3732
Data ogłoszenia
22 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie
7 grudnia 2010 r.
Podmiot opiniujący
  • Śląska Izba Aptekarska w Katowicach