Numer
814/LVII/2010
Dotyczy
Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie trasportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2011 roku
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
268 poz.4439
Data ogłoszenia
16 lutego 2010 r.
Data wejścia w życie
3 marca 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego