Numer
259/XIX/2012
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-Rudzka
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1536
Data ogłoszenia
5 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie
20 kwietnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 8 MB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 29 lutego 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 26 kwietnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)