Numer
259/XIX/2012
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-Rudzka
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1536
Data ogłoszenia
5 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie
20 kwietnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2012/012659 (z dnia 26 kwietnia 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 lutego 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 26 kwietnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)