Numer
288/XXI/2012
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2276
Data ogłoszenia
5 czerwca 2012 r.
Data wejścia w życie
20 czerwca 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/029020 (z dnia 18 czerwca 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 30 kwietnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 18 czerwca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)