Numer
348/XXVI/2012
Dotyczy
Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4489
Data ogłoszenia
7 listopada 2012 r.
Data wejścia w życie
1 lipca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2012/031184 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)