Numer
349/XXVI/2012
Dotyczy
Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3939
Data ogłoszenia
10 października 2012 r.
Data wejścia w życie
1 lipca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2012/031298 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)