Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
347/XXVI/2012
Dotyczy
Podziału gminy na sektory
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4100
Data ogłoszenia
19 października 2012 r.
Data wejścia w życie
3 listopada 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2012/031315 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)