Numer
319/XXIII/2012
Data sesji
Dotyczy
Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3432
Data ogłoszenia
14 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie
29 sierpnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 72 KB]
Uzasadnienie [doc - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 69 KB]
Publikacja: 26 czerwca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 23 sierpnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)