Numer
304/XXII/2012
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2787
Data ogłoszenia
12 lipca 2012 r.
Data wejścia w życie
12 sierpnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/035225 (z dnia 13 lipca 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 maja 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 13 lipca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)