Numer
315/XXIII/2012
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2836
Data ogłoszenia
17 lipca 2012 r.
Data wejścia w życie
1 sierpnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 72 KB]
Uzasadnienie [doc - 22 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 68 KB]
Publikacja: 26 czerwca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 18 lipca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)