Numer
318/XXIII/2012
Data sesji
Dotyczy
Nazw skrzyżowań typu rondo
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3363
Data ogłoszenia
9 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie
24 sierpnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2012/049156 (z dnia 20 sierpnia 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 26 czerwca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 20 sierpnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)