Numer
430/XXXI/2013
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Muzeum w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1751
Data ogłoszenia
22 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
9 marca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/061809 (z dnia 25 lutego 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 28 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 25 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)