Numer
354/XXVI/2012
Dotyczy
Zmian w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4102
Data ogłoszenia
19 października 2012 r.
Data wejścia w życie
3 listopada 2012 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/073183 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)