Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
404/XXVIII/2012
Dotyczy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
77
Data ogłoszenia
4 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie
19 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 219 KB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 216 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 30 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)