Numer
340/XXVI/2012
Dotyczy
Nadnia nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4099
Data ogłoszenia
19 października 2012 r.
Data wejścia w życie
3 listopada 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 518 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 514 KB]
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)