Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
378/XXVII/2012
Dotyczy
Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4904
Data ogłoszenia
20 listopada 2012 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/085968 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 30 października 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)