Numer
385/XXVIII/2012
Dotyczy
Podatku od nieruchomości na rok 2013
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5731
Data ogłoszenia
12 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
  • 2012/095270 (z dnia 17 grudnia 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 17 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)