Numer
387/XXVIII/2012
Dotyczy
Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5733
Data ogłoszenia
12 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 159 KB]
Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 151 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 17 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)