Numer
402/XXVIII/2012
Dotyczy
Zmiany treści uchwały 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1211
Data ogłoszenia
4 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
19 lutego 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/096347 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 5 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)