Numer
414/XXIX/2012
Data sesji
Dotyczy
Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1214
Data ogłoszenia
4 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
19 lutego 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 213 KB]
Uzasadnienie [pdf - 26 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 203 KB]
Publikacja: 21 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 5 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)