Numer
405/XXVIII/2012
Dotyczy
Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
78
Data ogłoszenia
4 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie
19 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/087528 (z dnia 8 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)