Numer
392/XXVIII/2012
Dotyczy
Zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
76
Data ogłoszenia
4 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie
19 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 161 KB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 156 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)