Numer
413/XXIX/2012
Data sesji
Dotyczy
Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1213
Data ogłoszenia
4 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
19 lutego 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/105554 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 21 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 5 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)